Kör­de dro­gratt­full hem från Tyskland

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

HAL­LAND: En kvin­na i 35-års­ål­dern från Gö­te­borg döms ef­ter att ha bli­vit stop­pad på E 6 vid He­berg i ju­li för­ra året. Ef­ter prov­tag­ning kun­de po­li­sen kon­sta­te­ra att kvin­nan ta­git am­fe­ta­min in­nan hon satt sig bakom rat­ten. Kvin­nan upp­ger att hon kört hem­i­från och till Putt­gar­den via Mal­mö och var på väg hemåt sam­ma dag då hon stop­pa­des.

Kvin­nan för­ne­kar dro­gan­vän­dan­de och sa till po­li­sen att hon in­te an­vänt am­fe­ta­min på fle­ra år. Hon döms till dags­bö­ter på nä­ra 14 000 kro­nor to­talt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.