Kom­mu­nen vill ha snab­ba­re ut­flytt­ning

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FALKENBERG: Ef­tersom det all­tid finns vän­tan­de per­so­ner som vill ha plats på äldre­bo­en­den, så vill kom­mu­nen upp­munt­ra till snab­ba­re ut­flytt­ning. När nå­gon av­li­der på äldre­bo­en­de ska kom­mu­nen nu upp­ma­na de an­hö­ri­ga att gö­ra lä­gen­he­ten le­dig in­om 14 da­gar.

Dock kan det­ta in­te bli mer än en re­kom­men­da­tion ef­tersom lag­stift­ning­en ger rätt till en ka­len­der­må­nads upp­säg­nings­tid vid döds­fall – som där­med kan bli näs­tan två må­na­der om nå­gon av­li­der i bör­jan av en må­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.