Fräc­ka klä­der och läng­re öp­pet­ti­der

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FALKENBERG: Le­van­de in­nerstad. I lör­dags var det många män­ni­skor i rö­rel­se i stads­kär­nan. Fal­ken­bergs in­nerstads­för­e­ning an­ord­na­de ett eve­ne­mang där fle­ra hand­la­re för­läng­de si­na öp­pet­ti­der.

På Råd­hustor­get hölls en väl­be­sökt mo­de­vis­ning där tolv bu­ti­ker vi­sa­de upp det se­nas­te vår­mo­det. Fler bil­der finns på www.hn.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.