Kas­ta­de fri­tös och risko­ka­re på dörr

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FALKENBERG: En per­son i Fal­ken­bergs kom­mun åta­las för en hän­del­se i feb­ru­a­ri på ett flyk­ting­bo­en­de. En­ligt åta­let har en ung man kas­tat en risko­ka­re och en fri­tös så att de gick sön­der och or­sa­ka­de ska­dor. Vid hän­del­sen tes­ta­des han även po­si­tivt för can­na­bi­san­vänd­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.