Bil­för­sälj­ning­en sjönk

Hallands Nyheter - - Ekonomi -

Ny­bils­re­gi­stre­ring­ar­na mins­ka­de i april med 9,2 pro­cent till 30 476 per­son­bi­lar jäm­fört med sam­ma må­nad i fjol. Siff­ror­na be­ror en­ligt Bil Swe­den på att det i år var påsk i april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.