In­disk ils­ka ef­ter sol­dat­död

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

KASHMIR. In­dis­ka na­tio­na­lis­ter brän­de den pa­ki­stans­ka flag­gan un­der går­da­gens star­ka pro­tes­ter i Kash­mirs vin­ter­hu­vud­stad Jam­mu i nor­ra In­di­en. Ils­kan i om­rå­det är stor ef­ter att den in­dis­ka ar­mén an­kla­gat styr­kor från grann­lan­det Pa­kis­tan för att ha dö­dat och stym­pat två sol­da­ter i den om­strid­da re­gi­o­nen Kashmir. De pa­ki­stans­ka sol­da­ter­na ska en­ligt In­di­en ha at­tac­ke­rat in­dis­ka sol­da­ter som pat­rul­le­ra­de längs den så kal­la­de kon­trol­lin­jen. (TT)

FOTO: CHANNI ANAND/AP

Den pa­ki­stans­ka flag­gan och bil­der på den pa­ki­stans­ke pre­miär­mi­nis­tern Na­waz Sha­riz brann un­der pro­tes­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.