HRW: Död­lig nerv­gas i at­tac­ker

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

SY­RI­EN. Sy­ris­ka re­ge­rings­styr­kor an­vän­de död­lig nerv­gas i Khan She­ik­hun och i tre and­ra at­tac­ker, en­ligt män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Hu­man Rights Watch (HRW).

Or­ga­ni­sa­tio­nen be­skri­ver ett ”tyd­ligt möns­ter” när det gäl­ler an­vänd­ning av ke­mis­ka va­pen.

– De se­nas­te sex må­na­der­na har re­ge­ring­en an­vänt strids­plan, he­li­kopt­rar och mark­styr­kor för att le­ve­re­ra klor­gas och sa­rin i Da­mas­kus, Ha­ma, Id­lib och Alep­po, sä­ger or­ga­ni­sa­tio­nens ord­fö­ran­de Ken­neth Roth. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.