Över 100 000 ska­das i vår­den

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

HÄL­SA. Över 100 000 pa­ti­en­ter drab­bas var­je år av vårdska­dor, sam­ti­digt som över­be­lägg­ning­ar och ut­lo­ka­li­se­ring­ar fort­sät­ter att öka.

Det vi­sar So­ci­al­sty­rel­sens år­li­ga rap­port om pa­ti­ent­sä­ker­het. Rap­por­ten vi­sar ock­så att de re­gi­o­na­la skill­na­der­na är sto­ra.

”Ut­lo­ka­li­se­ring ut­gör en sär­skild pa­ti­ent­sä­ker­hets­risk. Vi vet att vårdska­dor är dub­belt så van­li­ga hos ut­lo­ka­li­se­ra­de pa­ti­en­ter”, sä­ger Ca­ri­na Skoglund, sak­kun­nig i pa­ti­ent­sä­ker­het på So­ci­al­sty­rel­sen, i ett press­med­de­lan­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.