Fem grip­na i ter­ro­rist­jakt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

FRANK­RI­KE. Fem per­so­ner har gri­pits och va­pen har ta­gits i be­slag när fransk an­ti­ter­ror­po­lis gjort fle­ra till­slag på oli­ka plat­ser i lan­det.

En del av gri­pan­de­na har skett i nor­ra Frank­ri­ke. Två pi­sto­ler och två au­to­mat­ge­vär ska ha hit­tats hem­ma hos en av de miss­tänk­ta, upp­ger en in­satt käl­la för AFP. Till­sla­gen sker med ba­ra någ­ra da­gar kvar till den av­gö­ran­de om­gång­en i det frans­ka pre­si­dent­va­let. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.