IS at­tac­ke­ra­de flyk­ting­lä­ger

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

SY­RI­EN. Terrorgrup­pen IS har at­tac­ke­rat ett flyk­ting­lä­ger i Sy­ri­en, nä­ra grän­sen mot Irak. Minst 32 män­ni­skor har dö­dats, en­ligt op­po­si­tio­nel­la Sy­ris­ka män­ni­sko­rättsob­ser­va­to­ri­et (SOHR).

– Minst fem själv­mords­bom­ba­re spräng­de sig själ­va ut­an­för och in­u­ti ett lä­ger för ira­kis­ka flyk­ting­ar och sy­ris­ka in­tern­flyk­ting­ar i Ha­sa­keh-pro­vin­sen, sä­ger Ra­mi Ab­del Rah­man på SOHR. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.