Moské­brand-miss­tänkt släppt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Den man som har sut­tit an­hål­len skä­li­gen miss­tänkt för mos­ké­bran­den i Ja­kobs­berg har släppts på fri fot, skri­ver po­li­sen på sin hem­si­da.

Man­nen är in­te helt av­förd från ut­red­ning­en men miss­tan­kar­na mot ho­nom har sjun­kit och där­för väl­jer åkla­ga­ren att släp­pa ho­nom. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.