47,8

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PRO­CENT som kla­ra­de i fjol upp­kör­ning­en för B-kör­kort, en­ligt sta­tistik från Tra­fik­ver­ket. Det är en minsk­ning med nä­ra sju pro­cen­ten­he­ter se­dan 2013. Se­dan 2006 har an­de­len god­kän­da kör­prov mins­kat med näs­tan tio pro­cen­ten­he­ter.

De god­kän­da första­gångs­pro­ven har ock­så sjun­kit de se­nas­te åren. Snit­tet för an­ta­let upp­kör­ning­ar som re­sul­te­ra­de i god­känt var 2,1 un­der 2016. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.