FÖDELSEDAGAR

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 42 år se­dan, 1975, föd­des den ame­ri­kans­ke skå­de­spe­la­ren och stepp­dan­sö­ren Du­lé Hill. Han är mest känd från tv-se­ri­er­na ”Vi­ta hu­set” där han spe­la­de Char­lie Young, pre­si­den­tens ad­ju­tant, och ”Psych”, där han ge­stal­ta­de de­tek­ti­ven Bur­ton ”Gus” Gus­ter. * För 84 år se­dan, 1933, föd­des Ste­ven We­in­berg, ame­ri­kansk fy­si­ker och pro­fes­sor vid Uni­ver­si­ty of Tex­as, Aus­tin. 1979 de­la­de han No­bel­pri­set i fy­sik med Shel­don Glashow och Ab­dus Sa­lam, för de­ras in­sat­ser in­om te­o­rin för för­e­nad svag och elektro­mag­ne­tisk väx­el­ver­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.