Ingrid Eiken Holmgren

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Fyl­ler: 55 år den 4 maj.

* Gör: Vd för Mäklar­sam­fun­det. Di­ver­se sty­rel­se­upp­drag.

* Fa­milj: Ny­gift med Gun­nar Holmgren, som är lands­höv­ding i Väs­ter­norr­lands län. Tre sö­ner i 20-års­ål­dern.

* Bor: Gär­det, Stock­holm.

* Så fi­rar hon fö­del­se­da­gen: Mid­dag med fa­mil­jen.

* Om att fyl­la 55: ”Det känns bra. Åren går väl­digt fort, plöts­ligt är man 55 år, en hög ål­der! Men jag har haft ett bra liv, med många ro­li­ga upp­drag och er­fa­ren­he­ter. Jag är ny­fi­ken på fram­ti­den!”

* Fai­bles­se för sja­lar: ”Jag äls­kar färg­klic­kar, det mår jag bra av! Och de är prak­tis­ka när man fry­ser.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.