HÖRT OCH HÄNT

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 40 år se­dan, 1977, fri­a­des Ing­mar Berg­man från miss­tan­kar­na om skat­te­brott. Af­fä­ren ha­de året in­nan väckt upp­stån­del­se bå­de i Sve­ri­ge och ut­om­lands, in­te minst ef­tersom re­gis­sö­ren blev gri­pen av po­lis mitt un­der på­gåen­de re­pe­ti­tio­ner på Dra­ma­ten. Berg­man blev så kränkt av hän­del­sen att han läm­na­de lan­det för fle­ra år fram­åt, och var bo­satt i Mün­chen när skat­te­rät­ten i Stock­holm gav sitt ut­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.