DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 10 år se­dan, 2007, för­svann fy­ra­å­ri­ga brit­tis­kan

Ma­de­le­i­ne Mc­cann i tu­ristor­ten Praia da Luz i Por­tu­gal. Det blev ett av de mest hård­be­va­ka­de för­svin­nan­de­na nå­gon­sin i mass­me­dia. Fal­let är fort­fa­ran­de olöst. * För 35 år se­dan, 1982, tog det brit­tisk-ar­gen­tins­ka kri­get en fa­tal vänd­ning. Då tor­pe­de­ra­des Ar­gen­ti­nas en­da krys­sa­re Ge­ne­ral Bel­gano av en brit­tisk ubåt, och tog 300 av de 1 000 män­nen om­bord med sig ned i dju­pet. Dis­kus­sio­nen gick het i brit­tis­ka un­der­hu­set om That­cher-re­ge­ring­ens sätt att skö­ta Falkland­s­kri­sen. Sam­ma dag – den 3 maj – tving­a­des ut­ri­kesmi­nis­tern lord Car­ring­ton av­gå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.