NAMNSDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Ja­ne och John namns­dag. Ja­ne är en eng­elsk kort­form av hebre­is­kans Jo­han­na, som be­ty­der "Gud har för­bar­mat sig". Ja­ne kom hit på 1830-ta­let och var som po­pu­lä­rast på 1950- och 60-ta­len. Om­kring 6700 per­so­ner bär nam­net, cir­ka 3200 kal­las så. Det finns dess­utom åt­ta per­so­ner med Ja­ne som ef­ter­namn. John är den eng­els­ka for­men av Johan, kort för Jo­han­nes som i sin tur kan här­le­das till sam­ma be­ty­del­se som Ja­ne. John kom hit på 1700-ta­let. Om­kring 68 000 per­so­ner bär nam­net, cir­ka 22000 har det som till­tals­namn. 247 per­so­ner he­ter John i ef­ter­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.