BEMÄRKELSEDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag är In­ter­na­tio­nel­la da­gen för press­fri­het. Den in­stif­ta­des av FN 1993 för att upp­märk­sam­ma be­ty­del­sen av en fri press, och på­min­na värl­dens re­ge­ring­ar om de­ras plikt att re­spek­te­ra och upp­rätt­hål­la rät­ten att ut­tryc­ka sig fritt en­ligt Fn-stad­gar­na. Une­sco de­lar ut UNE­SCO:S Guil­ler­mo Ca­no World Press Free­dom Pri­ze som i år går till den svens­ka jour­na­lis­ten Dawit Isaak, som är fängs­lad ef­ter en räd mot me­di­er i Eri­trea 2001.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.