UPPVAKTNING

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Bet­tan 50 år Jag fi­rar min dag med öp­pet hus hem­ma i Gö­de­by den 13 maj från kl 12. Väl­kom­na Eli­sa­beth Lars­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.