In­te helt en­kelt

Hallands Nyheter - - Sporten -

Ons­dag 3 maj. Spel­stopp: 20.30. Det blir of­ta svårt på V86, det är verk­li­gen tufft att få till det i al­la åt­ta lop­pen. Vec­kans om­gång, åter hand­lar det om Jä­gers­ro och Sol­val­la, ser in­te hel­ler helt en­kel ut. Väs­ter­bo Ex­act (V86-7) bör kun­na le­da runt om, han är bäs­ta spi­ken i om­gång­en. Som kom­plet­te­ran­de spik får oru­ti­ne­ra­de Pon­ti­ac SW (V86-4) för­tro­en­det. Det är egen­ti­i­gen in­te rätt att spi­ka så oru­ti­ne­ra­de häs­tar men han var rug­gigt fin se­nast. För att få studs i sy­ste­met blir det ett två­häs­tarslås i V86-2. Du­on Etos­ha Bo­ko och Dice Man ser fi­na ut och bå­da gyn­nas av kort di­stans.

FAK­TA OM BANORNA

Jä­gers­ro: Upp­lopp 190 m Sol­val­la: Upp­lopp 196 m

VEC­KANS NYCKLAR

1 Väs­ter­bo Ex­act (V86-7) är snabb ut och det har bra spetschans. Där­i­från är han myc­ket svårsla­gen. En bra spik i en an­nars svår om­gång. SPIK

3 Must Ha­ve (V86-6) ser in­te ut att bli myc­ket spe­lad men hon vann lätt på V86 näst se­nast och ha­de mas­sor spa­rat se­nast. Gi­vet streck.

DRAG

4 Etos­ha Bo­ko (V86-2) är väl­digt snabb ut och har en bra upp­gift. Bra chans men strec­kar man även 5 Dice Man får man ett starkt två­häs­tarslås.

LÅS

SYSTEMFÖRSLAGEN

STO­RA SY­STE­MET 810 kro­nor/3240ra­der V86-1: 2, 5, 6. Res: 4-3 V86-2: 4, 5. Res: 1-2 V86-3: 1, 6, 7. Res: 8-12 V86-4: 7 Pon­ti­ac SW. Res: 2-9 V86-5: 1, 3, 4, 5, 6, 7. Res: 9-10 V86-6: 1, 3, 4, 7, 8, 10. Res: 9-2 V86-7: 1 Väs­ter­bo Ex­act. Res: 3-8 V86-8: 1, 6, 9, 10, 11. Res: 8-3

LIL­LA SY­STE­MET 90 kro­nor/360 ra­der V86-1: 2, 5, 6. Res: 4-3 V86-2: 4, 5. Res: 1-2 V86-3: 1, 6, 7. Res: 8-12 V86-4: 7 Pon­ti­ac SW. Res: 2-9 V86-5: 4 Tra­go­pan Jet. Res: 6-3 V86-6: 1, 3, 7, 10. Res: 8-4 V86-7: 1 Väs­ter­bo Ex­act. Res: 3-8 V86-8: 1, 6, 9, 10, 11. Res: 8-3 RANK: 2-6-5-4-3-1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.