Se­ger­va­na gäs­ter

Hallands Nyheter - - Sporten -

TRE HETA. Thorsten Tietz är en av de le­dan­de trä­nar­na i hem­lan­det Tyskland och han har även va­rit fram­gångs­rik i Sve­ri­ge. På V86 gäs­tar han med tre häs­tar. Ros­si­ni Di­a­mant (V86-2) som har vun­nit tio av tio i år. I V86-5 star­tar Tra­go­pan Jet, åt­ta seg­rar på tio i år och i V86-7 star­tar Sve­rige­be­kan­ting­en Aba­no H. Tri­on körs av Den­nis Spang­en­berg (bil­den).

SPETSSTRIDEN

V86-1: 2 Sa­ha­ra One och 6 Star Ad­vi­sor Jo­li är bå­da snab­ba och gör upp om spets. V86-2: 3 Pablo An­do­ver och 4 Etos­ha Bo­ko är bå­da rik­tigt vas­sa och gör upp. V86-3: 2 Je­ter är rik­tigt snabb, 6 Ele­gant Ås öpp­na­de vasst se­nast och ut­ma­nar.

V86-4: 1 Ex­ca­li­bur Si­su kan öpp­na bra lik­som 3 Ve­ne­er. 8 PS Con­fess är snabb.

V86-5: 1 Pi­cas­so Fa­ce har spet­sat ti­di­ga­re.

5 Small Talk är snabb och ut­ma­nar. V86-6: 1 Dream La­ne är bra ut, 3 Must Ha­ve är rik­tigt snabb lik­som 5 Simb Sen­ta. V86-7: 1 Väs­ter­bo Ex­act är spetsfa­vo­rit. Han ut­ma­nas av 7 New Star Po­wer. V86-8: 6 Jeep­s­ter bör blå­sa till spets.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.