Op­po­si­tio­nen: Bloc­ke­ra ga­tan

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■VENEZUELA. Op­po­si­tio­nen i Venezuela ma­nar till nya pro­tes­ter, ef­ter det att pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro sagt att han vill ha en ny grund­lag.

– Vad Ma­du­ro i sin de­spe­ra­tion fö­re­slår är att Venezuela ald­rig mer ska få hål­la di­rek­ta, fria och de­mo­kra­tis­ka val, sä­ger den op­po­si­tions­kon­trol­le­ra­de na­tional­för­sam­ling­ens tal­man Ju­lio Bor­ges.

Op­po­si­tions­le­da­re upp­ma­nar sym­pa­ti­sö­rer att ”bloc­ke­ra ga­tor­na” från och med i går och sä­ger att ”me­ga­pro­tes­ter” ska hål­las i dag ons­dag. (TT­AFP)

FOTO: FERNANDO LLANO/AP

Häf­ti­ga de­mon­stra­tio­ner i Ve­ne­zu­e­las hu­vud­stad Ca­racas i för­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.