Sur­fa­re hit­tad ef­ter 30 tim­mar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■STORBRITANNIEN. En sak­nad sur­fa­re har hit­tats vid liv drygt två mil ut­an­för Skott­lands väst­kust, ef­ter att ha till­bring­at över 30 tim­mar på sin brä­da i det is­kal­la vatt­net.

– Han ha­de helt rätt ut­rust­ning och rätt kläd­sel, in­klu­si­ve en tjock våt­dräkt, och det mås­te ha hjälpt ho­nom att över­le­va så länge till havs. Han är ned­kyld men vid med­ve­tan­de och har flu­gits till ett sjuk­hus i Bel­fast, sä­ger Dawn Petrie från kust­be­vak­ning­en i Nor­dir­land.

– Han ha­de en ex­trem tur, sä­ger Petrie. (Tt­reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.