Flod­pärl­muss­la ut­plan­te­rad

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■NATUR. Flod­pärl­muss­lor har för förs­ta gång­en od­lats och plan­te­rats ut i svens­ka vat­ten, rap­por­te­rar Ve­ten­skaps­ra­di­on.

De 1,5 mil­li­me­ter små muss­lor­na har pla­ce­rats i en bäck i Gö­te­borgs­om­rå­det.

– Det här är oer­hört spän­nan­de. Är det så att man kan kon­sta­te­ra att de här muss­lor­na över­le­ver och att de till­väx­er är det ju ett enormt fram­steg i hur vi ska för­val­ta vå­ra mus­sel­be­stånd, sä­ger flod­pärl­mus­sel­fors­ka­ren Lennart Hen­riks­son till Ve­ten­skaps­ra­di­on. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.