Fors­ka­re vill ha stra­te­gi mot stran­dero­sion

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■NATUR. Sve­ri­ge be­hö­ver en na­tio­nell stra­te­gi mot höj­da hav­s­ni­vå­er och stran­dero­sion. Det häv­dar två fors­ka­re i Lund, som var­nar för kon­se­kven­ser­na om in­te pro­ble­met tas på all­var.

– Bor man i Skå­ne, så har vi en hav­s­ni­vå­höj­ning för till­fäl­let. Den le­der till att bå­de ero­sio­nen och över­sväm­nings­ris­ken ökar, så vi be­hö­ver ta itu med de här pro­ble­men, sä­ger Ca­ro­li­ne Fred­riks­son, dok­to­rand i kust­hyd­rau­lik vid Lunds tek­nis­ka hög­sko­la, till P4 Mal­mö­hus. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.