I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■POR­TU­GAL. Tio år se­dan den brit­tis­ka flic­kan Ma­de­le­i­ne Mc­cann för­svann.

■■USA. Pa­les­ti­nas pre­si­dent Mah­moud Ab­bas hos pre­si­dent Do­nald Trump.

■■FREDSFORUM. Mar­got Wall­ström, Isa­bel­la Lö­vin och Jan Eli­as­son hos Sipris fo­rum.

■■NYANLÄNDA. Riks­re­vi­sio­nen om er­sätt­nings­kost­na­der för mot­ta­gan­det av asyl­sö­kan­de.

■■RÄTTEGÅNG. Mot id­rotts­le­da­re, miss­tänkt för grova brott mot poj­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.