Fak­ta: An­sik­tet

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Er­ik Nordström * Född: 1985 * Ci­vil­stånd: I ett för­hål­lan­de.

* Mu­sik­bak­grund: Del av du­on Lil­la Säll­ska­pet vars and­ra hal­va ut­görs av pro­du­cen­ten Mats Nor­man. Grup­pen de­bu­te­ra­de 2012 med ski­van Om ving­ar­na bär. Lil­la Säll­ska­pet var ock­så del av ett stör­re kre­a­tivt kol­lek­tiv på Gol­den Best Re­cords till­sam­mans med ak­ter som Ma­ski­nen, Zac­ke, Mo­vitz och Mash-up in­ter­na­tio­nal.

Her­bert Munk­ham­mar * Född: 1985 * Ci­vil­stånd: Gift

* Mu­sik­bak­grund: Slog ige­nom 2003 med rap­grup­pen Afa­si & Filt­hy och sing­eln 1990-nån­ting till­sam­mans med Snook. Grup­pen vann 2009 en gram­mis för årets dans/ hip­hop/soul och Munk­ham­mar har sen dess med­ver­kat i många oli­ka kon­stel­la­tio­ner in­om svensk hip­hop. Ex­em­pel­vis grup­pen Ma­ski­nen till­sam­mans med Frej Lars­son, som ny­li­gen upp­lös­tes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.