Ja­net Jack­son kan åter­upp­ta sin tur­né

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: åter­upp­tar den tur­né som hon ställ­de in i fjol ef­tersom hon skul­le bli mam­ma. Hon by­ter dess­utom namn på den åter­upp­tag­na tur­nén, från Un­bre­a­kab­le world tour till Sta­te of the world tour.

– Den hand­lar in­te om po­li­tik. Den hand­lar om män­ni­skor, värl­den, re­la­tio­ner och kärlek, sä­ger hon i ett vi­de­oklipp på sin of­fi­ci­el­la hem­si­da.

Den in­ställ­da tur­nén skul­le ha ta­git Jack­son till Sve­ri­ge i april i fjol, men än­nu finns ing­et nytt spi­kat Sve­ri­ge­da­tum ef­tersom en­bart de nya Usa-da­tu­men pre­sen­te­rats. (TT)

Bild: CHRIS PIZZELLO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.