SVENSKTOPPEN:

Wee­ping Wil­lows gör sor­ti

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Ef­ter ett år på lis­tan är det dags för Wee­ping Wil­lows My lo­ve is not blind att läm­na plats för and­ra. En­ligt listans reg­ler flyt­tas lå­ten nu över från nu­va­ran­de sjät­te­plat­sen till lång­kö­rar­lis­tan Guld­lis­tan från och med näs­ta vec­ka. Det gör även att det är fy­ra ut­ma­na­re den­na vec­ka. Listans et­ta är fort­fa­ran­de Me­lo­di­festi­valtvå­an Na­no och hans Hold on.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

(1) Na­no ................................................................................................ Hold on (3) (4) Mi­ri­am Bry­ant ........................................................................... Black car (6) (2) (5) Wee­ping Wil­lows ............................................... My lo­ve is not blind (8) Mag­nus Carl­son ................................................................... Eter­nal lo­ve (7) Mag­nus Ugg­la ................................................................. Värl­den är din (10) Ro­bin Bengts­son .............................................................. I can’t go on 10. Jill John­son ................................................................. Open your he­art La­leh ....................................................................... Ba­ra få va mig själv Wik­to­ria ...................................................................... As I lay me down (9) Per Gess­le & Lars Win­ner­bäck ................................. Små­stads­prat

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.