Ingen­ting är he­ligt

KOMEDI

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Hon (Ca­ro­le Lom­bard, su­ve­rän) blev död­ligt ra­di­um­för­gif­tad på job­bet och fick för­säk­rings­peng­ar. Men di­a­gno­sen var fel. Mäs­ter­ligt, fort­fa­ran­de re­le­vant, kryd­dat med svart hu­mor. (Not­hing sacred, USA, 1937) SVT1 14.55 Ett gäng gangst­rar är i Pa­ris för att stjä­la väs­ka med hem­ligt in­ne­håll. Det blir his­nan­de biljak­ter ge­nom trånga grän­der. Stjärnspäc­kad rollis­ta: Ro­bert De Ni­ro, Je­an Re­no

och Stel­lan Skars­gård.

(USA, 1998) TV12 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.