Sexsla­var ska be­fol­ka sam­häl­let

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Mar­ga­rets Atwoods ro­man om det to­ta­li­tä­ra Gi­le­ad har bli­vit se­rie på HBO. Eli­sa­beth Moss spe­lar en av hu­vud­rol­ler­na i ”The Hand­maids’ ta­le” där kvin­nor är sta­tens egen­dom och tving­as till sexsla­ve­ri för att be­fol­ka sam­häl­let. Moss spe­lar en av de få kvar­va­ran­de fer­ti­la kvin­nor­na i ett sam­häl­le som plå­gas av sjun­kan­de födslo­tal. Som tjä­na­rin­na till den högs­te le­da­ren tving­as hon fun­ge­ra som er­sät­ta­re för den­nes in­fer­ti­la hust­ru. HBO NORDIC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.