Lyx­ig still­het på ita­li­enskt klos­ter

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Mads Ar­li­en-sø­borg tar med tit­tar­na till ex­tre­ma ho­tell värl­den över, där fo­kus lig­ger på den per­son­li­ga upp­le­vel­sen sna­ra­re än tra­di­tio­nell lyx. I förs­ta av­snit­tet tar han in på ett ita­li­enskt klos­ter. SVT2 20.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.