Var går grän­sen för spel?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Mo­ralk­a­kan

de­bat­ten om vålds- och skjut­spel. SPEL. Ar­gu­men­tet ”det är ju ba­ra spel” är ett svagt ar­gu­ment. In­te är väl allt ok om det är på låt­sas? Om man t ex vir­tu­ellt sex­u­ellt våld­tar, vir­tu­ellt kör for­don in i folk­mas­sor, vir­tu­ellt kör ratt­full, vir­tu­ellt gör dum­ma sa­ker mot barn? Jag tror att al­la sät­ter en gräns för vad som är lämp­ligt, etiskt och mo­ra­liskt kor­rekt att le­ka. Först här tyc­ker jag de­bat­ten blir in­tres­sant. Var­för sät­ter ni er gräns där ni gör? Vems ta­bun är vik­ti­gast att föl­ja? Vil­ka av al­la ”käns­li­ga” män­ni­skor ska man ta hän­syn till?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.