NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Tor­pa-kär­ra 8:65, Hö­gaskärs­vä­gen 9, Var­berg. Säl­ja­re: Ben­ny Pers­sons döds­bo. Kö­pa­re: Eva Mar­ga­re­ta Tör­ne­berg och Sten Gös­ta Fritz. Kö­pe­sum­ma: 5 520 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 987 000 (2015) kro­nor. Käll­storp 8:3, Käll­storp 126, Värö­bac­ka. Säl­ja­re: Bru­no Inge­mar Svensson. Kö­pa­re: Hans Inge­mar Svensson. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 3322000 (2014) Ved­di­ge 36:11, Ler­dals­vä­gen 20, Ved­di­ge. Säl­ja­re: Karl Gö­ran Vil­helm Svensson. Kö­pa­re: Pär Da­vid An­ders­son och Na­ta­lia Alex­an­dra Aja­gan. Kö­pe­sum­ma: 1 825 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 981 000 (2015) kro­nor. Säll­storp 11:2, Säll­storp 11, Ved­di­ge. Säl­ja­re: Sven Erik Jo­hans­son. Kö­pa­re: Yl­va He­le­na Här­de­man och Ber­til Tho­mas Jo­hans­son. Kö­pe­sum­ma: 1 600 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 963 000 (2015) kro­nor. Lok­fö­ra­ren 9, Eg­na­hems­ga­tan 3C, Var­berg. Säl­ja­re: Gustav Ber­til Niklas Samu­els­son och Anna Ma­ria He­lé­ne Samu­els­son. Kö­pa­re: Viwi Vi­be­ke Lyng Lar­sen. Kö­pe­sum­ma: 3 700 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 015 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.