Tå­get ho­tas av stor­strejk

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

EKONOMI. En stor­strejk i tåg­tra­fi­ken ho­tar. Lo-fac­ket Se­ko går till at­tack för hög­re lö­ner. Om strej­ken blir verk­lig­het kom­mer all pen­del­tåg­s­tra­fik i Västsve­ri­ge att stå still. Även tra­fi­ken i Öresunds­re­gi­o­nen och pen­del­tåg­s­tra­fi­ken i Stock­holm kom­mer att drab­bas.

Strejk­vars­let är ut­for­mat som en tre­stegs­ra­ket med bör­jan den 12 maj.

Tvis­ten hand­lar det om hur LO:S låg­lö­ne­sats­ning ska be­räk­nas, in­om el­ler ut­an­på in­du­strins så kal­la­de lö­ne­mär­ke på 6,5 pro­cent på tre år. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.