Vol­ley­boll­stjär­nan mis­sar Vm-kval

Hallands Nyheter - - Sporten -

VOL­LEY­BOLL: Lands­la­get får kla­ra sig ut­an stor­stjär­nan Mar­cus Nilsson i Vm-kva­let i slu­tet på maj. Tur­ki­et-proff­set är ska­dad. ”Oer­hört trå­kigt. Mar­cus är en otro­ligt kom­pe­tent spe­la­re och skul­le gi­vet­vis ha va­rit en stor till­gång”, sä­ger för­bunds­kap­ten Johan Isacs­son i ett press­med­de­lan­de.

Sve­ri­ge spe­lar Vm-kval i Tjec­ki­en mel­lan den 24 och 28 maj. För­u­tom hem­ma­na­tio­nen mö­ter man Cy­pern, Fin­land, Nor­dir­land och Spa­ni­en.

Lag­kap­te­nen Mar­cus Nilsson är hö­ger­spi­ker och 34-åring­en har va­rit gi­ven i lands­la­get i 16 år. Han spe­lar nu­me­ra i An­ka­ra i den tur­kis­ka li­gan och på me­rit­lis­tan finns bland an­nat en Cham­pi­ons Le­a­gue-ti­tel från 2013.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.