Stcc-pre­miär ut­an regerande mäs­ta­ren

Hallands Nyheter - - Sporten -

21 fö­ra­re kom­mer till start när årets STCC drar i gång på lör­dag. Men den regerande mäs­ta­ren Ri­chard Gö­rans­son finns in­te på plats. – Jag har valt att in­te kö­ra, sä­ger den fem­fal­di­ga Stcc–vin­na­ren.

Ri­chard Gö­rans­son är den mest fram­gångs­ri­ka fö­ra­ren i STCC:S histo­ria. Det är många som hö­jer på ögon­bry­nen när de tit­tar ige­nom fö­rar­lis­tan in­för sä­song­en 2017. Många nya namn, någ­ra gam­la rä­var och så tom­rum­met ef­ter den regerande mäs­ta­ren. För när start­skot­tet går på Ring Knut­storp finns han in­te med.

– Jag ha­de gär­na kört, men det fanns ing­et team som kun­de le­ve­re­ra. Det har in­te fun­nits nå­got som va­rit till­räck­ligt at­trak­tivt till årets STCC, sä­ger Ri­chard Gö­rans­son. Men det är in­te så att han in­te vill. – Jag har er­bju­dit mi­na tjäns­ter i al­la fall, sä­ger han.

FÖR­RA SÄ­SONG­EN KÖR­DE han Vol­vo för Cy­an Po­les­tar Ra­cing. Men med det nya reg­le­men­tet har Vol­vo inga bi­lar att stäl­la upp med. Och att få flyt­ta upp till Volvo­sats­ning­en på WTCC var det ald­rig tal om. Tom­rum­met i de­pån no­te­ras ock­så in­om or­ga­ni­sa­tio­nen.

– Jag mås­te er­kän­na att det känns li­te märk­ligt, det mås­te jag sä­ga.

Bild: NIKLAS LARS­SON

AV­STÅR. Den regerande mäs­ta­ren Ri­chard Gö­rans­son har valt att in­te kö­ra STCC den här sä­song­en. Det fanns ing­et team som var nog at­trak­tivt för den fem­fal­di­ge vin­na­ren av se­ri­en.

Bild: TO­NY WELAM

DET VAR DÅ. Ri­chard Gö­rans­son hö­jer po­ka­len ef­ter tri­um­fen i STCC 2016. Men han sak­nas när STCC nu star­tar igen. Jag har ing­et emot att gö­ra come­back, häl­sar Ri­chard Gö­rans­son. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.