TV4 bröt Beck mitt i me­ning – får bö­ta

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: TV4 döms att bö­ta 25 000 kro­nor för ett re­kla­mav­brott i fil­men Beck – i Guds namn, skri­ver Me­di­e­värl­den. Den plöts­li­ga pa­u­sen sked­de mitt i en av kom­mis­sa­rie Becks re­pli­ker, vil­ket för­valt­nings­rät­ten an­ser ha ”på­ver­kat pro­gram­mets in­tegri­tet och vär­de”.

Ka­na­len har ti­di­ga­re fällts i Gransk­nings­nämn­den för ra­dio och tv för av­brot­tet.

TV4 me­nar att re­klam­pa­u­sens pla­ce­ring var ”up­pen­bart oav­sikt­lig” och in­te bor­de med­fö­ra bö­ter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.