Fakta:

Ukrai­na och Eu­ro­vi­sion

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Första gång­en som Ukrai­na del­tog i Eu­ro­vi­sion Song Con­test var 2003. Året där­på vann Rusla­na tävlingen med lå­ten Wild dan­ces.

* 2005 ar­ran­ge­ra­des Eu­ro­vi­sion Song Con­test i Ki­ev.

* Ett av de mest min­nesvär­da bi­dra­gen som Ukrai­na har del­ta­git i tävlingen med är Dan­ci­ng las­ha tum­bai med Ver­ka Ser­duch­ka, som slu­ta­de på en andra­plats 2007.

* 2016 vann Ja­ma­la fi­na­len i Stock­holm med lå­ten 1944.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.