Över­tid för 900 mil­jo­ner

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■VÅRD. Sjuk­skö­ters­kor i Sve­ri­ges lands­ting ar­be­ta­de för­ra året mer än 2,7 mil­jo­ner tim­mar över­tid, till en kost­nad av drygt 900 mil­jo­ner kro­nor, en­ligt Vård­för­bun­dets tid­ning Vård­fo­kus.

– Vi stäl­ler upp på al­la sätt, el­ler sna­ra­re ut­nytt­jas, för att det ska fin­nas en akut­vård dyg­net runt här up­pe. Men nu mås­te ar­bets­gi­va­ren bör­ja tän­ka till om de ska ha kvar nå­gon per­so­nal, sä­ger Pia Lind­gren, spe­ci­a­list­sjuk­skö­ters­ka i Gäl­li­va­re och för­tro­en­de­vald för Vård­för­bun­det, till tid­ning­en. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.