Skyl­dig till dub­bel­mord

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. Det finns över­ty­gan­de be­vis­ning för att den 20-åri­ge man som åta­lats för att ha mör­dat två per­so­ner ut­an­för Hu­diksvall är skyl­dig. Det med­de­la­de Hu­diksvalls tings­rätt i går, rap­por­te­ra­de lo­ka­la me­di­er. Tings­rät­ten be­slu­ta­de ock­så att man­nen ska ge­nom­gå en rätts­psy­ki­a­trisk un­der­sök­ning in­nan en på­följd kan be­stäm­mas.

Det var på kväl­len den 22 de­cem­ber 2016 som en 71-årig kvin­na och en 62-årig man mör­da­des i ett hus någ­ra mil norr om Hu­diksvall. Den 20-åri­ge man­nen greps da­gen ef­ter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.