Är det allt­så olag­ligt att cyk­la på vägen?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Bi­list

TRA­FIK. Re­ge­ring­en vill änd­ra la­gen för cy­klis­ter. Bland an­nat vill man att cy­klis­ter som fyllt 15 år ska få cyk­la på vägar med 50 kilo­me­ter i tim­men som has­tig­hets­be­gräns­ning – även när det finns cy­kel­ba­na in­till. Det­ta är ett nytt för­slag .

Det be­ty­der om jag fat­tar rätt att just nu är det olag­ligt att cyk­la på vägen om det finns en cy­kel­ba­na bred­vid?

Jag ser of­ta cy­klis­ter på vägen även när det finns cy­kel­ba­na bred­vid. Har fle­ra gång­er ock­så fått brom­sa för cy­klis­ter på Ös­ter­le­den. Och 99 pro­cent av de som cyklar på vägen är ”täv­lingscy­klis­ter” som är ute och trä­nar.

Finns det nå­got un­dan­tag för la­gen om var man skall cyk­la för ”täv­lings cy­klis­ter” som trä­nar? El­ler kör de olag­ligt på vägen nu om det finns cy­kel­ba­na bred­vid ?

Bild: MIC­KE FRANSSON/TT

TÄV­LINGSCY­KLIS­TER. 99 pro­cent av de som cyklar på vägen är ”täv­lingscy­klis­ter” som är ute och trä­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.