Fi­ra Mors­dag på Nor­dens Ark!

Hallands Nyheter - - Varberg -

Följ med på en spe­ci­al­guid­ning i par­ken där dju­rens mam­mor står i fo­kus. Da­gen bör­jar kl. 10.00 då ni till­sam­mans med Nor­dens Arks kun­ni­ga gui­der får kom­ma dju­ren rik­tigt nä­ra. Tu­ren av­slu­tas med att ni får se när amur­tig­rar­na ma­tas kl 12.30. Kl. 13.00 ser­ve­ras en tvårät­ters lunch i re­stau­rang­en på ho­tel­let. Ef­ter att ni nju­tit av ma­ten får ni upp­täc­ka par­ken på egen hand fram till stäng­ning. Med Nyt­ta & Nö­je be­ta­lar ni en­dast 425 kr/vux­en (ord pris 605 kr) och 310 kr/barn (ord pris 445 kr). Barn un­der 5 år går in gra­tis. Be­grän­sat an­tal platser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.