Skotjuv fick fäng­el­se

Hallands Nyheter - - Nyheter -

HAL­LAND: En 40-årig man hem­ma­hö­ran­de i Fal­ken­bergs kom­mun döm­des på tors­da­gen i Var­bergs tings­rätt för två stöl­der, snat­te­ri, nar­ko­ti­kabrott och till­grep av fort­skaff­nings­me­del. Han ha­de bland an­nat stu­lit en kloc­ka från en guld­smed i Halm­stad och ett par sportskor från en bu­tik i Fal­ken­berg un­der sen­som­ma­ren 2016. Den 29 ju­li greps man­nen även av po­li­sen i Gö­te­borg för att ha stu­lit en bil i Fal­ken­berg. 40-åring­en är ti­di­ga­re dömd för lik­na­de brott och döms där­för till ett fem må­na­der långt fäng­el­se­straff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.