Flyg­kra­schen i Mo­rup kom­mer ut­re­das

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

MO­RUP: Flyg­pla­net som kra­schlan­da­de på Lars­lan­da flyg­fält för­ra sön­da­gen kom­mer att ut­re­das av sta­tens ha­ve­ri­kom­mis­sion. På kom­mis­sio­nens hem­si­da står att mo­tor­seg­la­rens nosställ ska­da­des vid land­ning och då tip­pa­de pla­net fram­åt och blev lig­gan­de på ta­ket. Pi­lo­ten fick ett skär­sår i pan­nan och pas­sa­ge­ra­ren, en kvinn­lig släk­ting till pi­lo­ten, kla­ra­de sig fy­siskt oskadd.

– Vi ut­re­der vad som har hänt, var­för och vad vi kan gö­ra för att det in­te ska hän­da igen, sa Chris­ter Je­le­borg på ha­ve­ri­kom­mis­sio­nen till HN ef­ter kra­schen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.