Po­li­sen tac­kar okänd per­son för kaf­fet

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG : Po­li­sen ha­de spär­rat av vid Kve­ka­torps­vä­gen i sam­band med bran­den på Åka­re­vä­gen un­der nat­ten mot den 23 april. Patrul­len på plats fick ovän­tad hjälp vid det ak­tu­el­la till­fäl­let och vill nu tac­ka för hjäl­pen.

– En man ha­de kom­mit fram till patrul­len med en kaf­fe­ter­mos och mug­gar, vil­ket är väl­digt väl­kom­met i den stun­den, sä­ger Chris­ter Björk, sta­tions­be­fäl vid po­li­sen i Fal­ken­berg.

Sta­tions­be­fä­let häl­sar att ter­mo­sen finns att häm­ta upp på po­lis­sta­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.