Av gräs­brand

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se MA­LIN STRANDBERG 010-471 50 25 ma­lin.strandberg@hn.se CA­MIL­LA HENTSCHEL 010-471 50 10 ca­mil­la.hentschel@hn.se

”Det är väl­digt ris­ka­belt att el­da just nu. Det är torrt i mar­ker­na och till­sam­mans med att det blå­ser myc­ket så ökar ris­ken”

för­hål­lan­de­na som ökar ris­ken för brän­der har man ta­git hjälp av brand­fly­get. En­ligt Pe­ter Stened lig­ger brand­fa­ran på 4 för Fal­ken­berg och 3 för Var­berg (ska­lan är 6-gra­dig).

– Det är en hel del torrt fjol­års­gräs kvar. Det­ta till­sam­mans med att det blå­ser och är låg luft­fuk­tig­het gör att vi vill var­na folk från att el­da. Det är väl­digt svårt att själv få bukt med en brand som den som den som gjor­de att la­dan brann ner nä­ra Årstad, sä­ger Pe­ter Stened.

PE­TER STENED in­re be­fäl Rädd­nings­tjäns­ten Väst

HÅ­KAN BERG­STRÖM

Bild: OLA FOLKESSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.