Svensk sol­dat i Ma­li mår bra

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■KRIG. En li­be­ri­ansk Fn-sol­dat dö­da­des i gra­nat­at­tac­ken som ock­så ska­da­de en svensk sol­dat i Ma­li i ons­dags. Svens­ken fick en split­ter­ska­da i hu­vu­det och be­döms va­ra lind­rigt ska­dad.

– Ef­ter om­stän­dig­he­ter­na mår han bra. Han är fullt tal­bar och vid med­ve­tan­de, sä­ger övers­te­löjt­nant Per Nils­son kon­tin­gents­chef för den svens­ka Ma­li­styr­kan.

Det svens­ka för­lägg­nings­om­rå­det i ut­kan­ten av Tim­buk­tu träf­fa­des av en gra­nat och yt­ter­li­ga­re sex el­ler sju gra­na­ter träf­fa­de de in­til­lig­gan­de li­be­ri­ans­ka och ni­ge­ri­ans­ka cam­per­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.