Fak­ta: Re­sor över Sun­det

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

2015 res­te 95 900 per­so­ner över Öresund en ge­nom­snitt­lig dag, varav knappt 75 000 per­so­ner över Öresunds­bron. Drygt 15 000 per­so­ner pend­lar dag­li­gen över sun­det. Bland des­sa res­te un­ge­fär 8 000–9 000 per­so­ner med tåg i fjol. (TT)

Pend­la­ren Petrus Nietz­son kli­ver om­bord ett Öresunds­tåg på Ka­strup.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.