Be­slut om NMR re­dan fat­tat

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■POLITIK. Riks­dags­par­ti­er­na upp­ma­nar Re­gi­on Got­land att in­te upp­lå­ta mark till Nordiska mot­stånds­rö­rel­sen (NMR) un­der Al­me­dals­vec­kan. Men Re­gi­on Got­land har re­dan upp­lå­tit mar­ken till or­ga­ni­sa­tio­nen.

Den tek­nis­ka nämn­den god­kän­de för två vec­kor se­dan NMR:S för­frå­gan om plats un­der Al­me­da­len.

– Det är be­slu­tat och klart, sä­ger Tom­my Gar­dell, ord­fö­ran­de i tek­nis­ka nämn­den. Och om det över­kla­gas?

– Ja, då mås­te ju frå­gan upp igen, sä­ger han. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.